Fakturan skickas först efter att utbildningen är avslutad. Har du inte alla uppgifter nu kan du ändå anmäla dig och kompletera med fakturauppgifterna senare (men före kursstart).
Om det är något vi bör veta gällande vad du vill/kan äta så ange det här.
Uppgifterna delas aldrig med andra företag och du kommer inte att få nyhetsbrev.